Get Adobe Flash player

I. Giới thiệu chung

II. Cơ cấu tổ chức:

Untitled

III. Chức năng nhiệm vụ

Thông qua các chương trình đào tạo đào tạo có chất lượng và cơ sở vật chất hiện đại, Khoa Cơ – Điện có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật công nghệ cao trong các ngành:

 • Kỹ thuật điện;
 • Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa;
 • Kỹ thuật cơ khí;

Thực hiện nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ sự phát triển ngành công nghiệp Mỏ và Dầu khí nói riêng và các ngành công nghiệp chung của đất nước.

IV. Các chuyên ngành, bậc đào tạo

Khoa Cơ – Điện hiện đang quản lý 8 chuyên ngành đào tạo nằm trong 3 ngành lớn như trong sơ đồ dưới.

Các ngành trong Khoa đều đào tạo ở đầy đủ các bậc, gồm có:

ng nh

 • Sau đại học: Thạc sĩ, Tiến sĩ
 • Đại học: Chính quy
 • Đại học: Vừa làm vừa học
 • Liên thông: Cao đẳng - Đại học
 • Liên thông: Cao đẳng nghề - Đại học

V. Các hoạt động chính

Khoa Cơ - Điện Trường Đại học Mỏ - Địa chất tiền thân là các Bộ môn chuyên ngành thuộc khoa Mỏ cũ. Khoa đã đào tạo khoá sinh viên Cơ - Điện đầu tiên vào năm 1964 với quy mô khoảng vài chục sinh viên một năm.

Tới nay gần 50 năm xây dựng và phát triển, quy mô đào tạo đại học ngày càng mở rộng. Mỗi năm có khoảng 500 sinh viên thuộc Khoa được đào tạo (trong đó có khoảng hơn 500 là hệ đại học, số còn lại là hệ Cao đẳng và Liên thông chưa kể hệ đào tạo vừa làm vừa học).

Hệ đào tạo sau đại học có khoảng hơn 30 học viên cao nghiên cứu sinh. Ngoài ra, trong tương lai với định hướng phát triển theo hướng nghiên cứu, quy mô đào tạo Sau đại học ngày càng tăng và sẽ chiếm tỷ lệ thích hợp so với quy mô đào tạo đại học.

Nghiên cứu khoa học của Khoa Cơ - Điện tập trung vào các lĩnh vực Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Kỹ thuật điện và Kỹ thuật cơ khí, cụ thể là:

 • Nghiên cứu chuyển giao công nghệ sử dụng, vận hành các máy móc thiết bị, các hệ thống công nghệ;
 • Nghiên cứu đề xuất các giải pháp sử dụng, vận hành, cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các máy móc thiết bị;
 • Nghiên cứu sửa chữa, cải tạo, nâng cấp các máy móc thiết bị, các hệ thống công nghệ.
 • Nghiên cứu chế tạo các máy móc thiết bị ứng dụng những tiến bộ khoa học mới vào phục vụ sản xuất.
 • Chuyển giao công nghệ vào phục vụ sản xuất về các lĩnh vực cơ điện Mỏ và Dầu Khí và các ngành công nghiệp khác trong nền kinh tế quốc dân.

Các cán bộ giảng viên của Khoa đã chủ trì và tham gia nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp Ngành, cấp Trường; nhiều dự án, hợp đồng phục vụ sản xuất cho các ngành: Mỏ, Điện, Cơ khí, … đã mang lại hiệu quả.

Hiện nay, khoa Cơ điện có mối hợp tác về đào tạo và nghiên cứu khoa học với nhiều trường đại học thuộc ngành Mỏ trên thế giới như:

 • Trường đại học Tổng hợp Mỏ quốc gia Matxcowva (LB Nga);
 • Trường đại học Mỏ - Công nghệ Trung Quốc;
 • Trường Đại học Mỏ Tây Úc (Australia);
 • Học viện Mỏ - Luyện kim Cra-cốp (CH Ba Lan); Trường đại học Lorraine (Pháp);
 • Trường đại học Tổng hợp kỹ thuật - Viện hàn lâm Mỏ Freiberg (CHLB Đức);...