Các em lưu ý, đã có Lịch thi lại lần 2, KH II, năm học 2017-2018 rồi nhé