Get Adobe Flash player

Đào tạo đại học:

Hiện nay, Khoa Cơ - Điện đang đào tạo 3 Ngành ở Hệ đại học, với 8 chuyên ngành kèm theo, đảm bảo chất lượng chuẩn đầu ra của Bộ giáo dục và đào tạo cũng như nhu cầu sản xuất và nghiên cứu khoa học. Bao gồm:

- Kỹ thuật cơ khí: gồm các chuyên ngành Cơ khí ô tô, Công nghệ chế tạo máy, Máy và thiết bị Mỏ, Máy và tự động thủy khí.

- Kỹ thuật điện: Điện - Điện tử, Hệ thống điện, Điện công nghiệp.

- Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa: Tự động hóa

Quy mô đào tạo của Khoa Cơ - Điện có sự tăng trưởng vượt bậc trong những năm gần đây. Mỗi năm trung bình có hơn 400 kỹ sư chính quy các chuyên ngành tốt nghiệp, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động. 

 

Liên kết website

HUMG iOffice
congtac
htsv1